Olympus RecMic serien

Diktering på sjukhus måste föregå smidigt för hela personalen. Från den dikterande läkaren, via den transkriberande läkarsekreteraren, till IT-avdelningen, som ansvarar för att hålla alla system uppdaterade.

Därför är USB-mikrofoner också en enormt viktig del av sjukhusutrustningen. Om du inte har möjlighet att tala in patientdata direkt till ditt EPJ-system, blir det svårt att upprätthålla en effektiv daglig arbetsprocess för enskilda patienter som förflyttas mellan olika avdelningar och kolleger.

Olympus RecMic serien är skapad specifikt för diktering och taligenkänning inom vården, och är en av de mest populära diktafonerna på sjukhus och kliniker. Med en helt ny serie som kallas RecMic II får du nu en ännu högre standard för ljudkvalitet och hygien, som gör diktafonen ännu bättre till att uppfylla de vanligaste kraven på diktering inom sjukhusområdet.

Olympus RecMic DR-2200 och RM 4110S

Den nya RecMic är byggd med starkt fokus på att vara immun mot sjukdomar. Alla ytskikt är byggda med Polygiene®, s...

Read More