Goda samtal i en globaliserad värld

Vi svenskar är nog världsmästare i att hålla många möten under en helt vanlig arbetsvecka. Och inte bara i arbetslivet, vi har också ofta långa möten med t ex bostadsrättsföreningen eller fotbollsklubben. Den svenska konsensuskulturen är mycket stark, och vi gillar att samtala och vara helt överens innan beslut fattas. Fördelarna kan förstås vara ett stort engagemang och demokratiskt medbestämmande. Men nackdelarna, och framför allt förslag på hur man kan åtgärda dem, vill vi gärna prata lite mer om här.

 

Fysiska möten

Vi verkar som sagt ha en viss övertro på möten i det svenska arbetslivet. Fysiska möten kan förstås vara ett effektivt sätt att kommunicera, och är antagligen det bästa sättet att samtala och nå fram med ett budskap, och det kan också bidra till en god gruppdynamik.

Motiverade och väl förberedda möten kan alltså vara en stor tillgång, de kan ge engagemang och energi, och deltagarna kan gå från mötet med en känsla av att de har bidragit med...

Read More