Retur

 


 

ÅTERKÖP (FÖRETAG)

Under förutsättning att vi normalt lagerhåller varan, accepterar vi återköp av denna inom 14 dagar från fakturadatum, under förutsättning att dess originalförpackning ej brutits eller skadats på något annat sätt. Varor där originalförpackning har förstörts eller försvunnit och/eller när varan är använd återköpes ej. Varan ska återsändas i dess originalförpackning och i samma skick som kunden fick den. Innan detta ska Zinuss kontaktas för returnummer. Kunden är ansvarig för försändelsen tills dess att Zinuss har mottagit den. Samtliga returfrakter betalas av kunden. Returen är godkänd först efter att Zinuss har mottagit den och kontrollerat att den uppfyller ovanstående krav för återköp.

 


 

ÅNGERRÄTT (PRIVATPERSON)

Vi följer Konsumentverkets riktlinjer vad gäller ångerrätt för privatpersoner. Detta innebär:
- Kunden har 14 dagars ångerrätt från det att varan har mottagits.
- Kunden kan ångra sig även om inte varan har hämtats ut från Posten, dock måste Zinuss alltid meddelas att ångerrätten ska nyttjas.
- Kunden betalar alltid returfrakten av varan, oavsett om varan har hämtats ut från Posten eller inte. Kunden ansvarar för varan tills den når Zinuss, dvs även under transporten. Varan ska skickas tillbaka till oss senast 14 dagar efter att vi erhållit meddelande om att ångerrätten ska nyttjas.
- Kunden har rätt att undersöka varan. Dock ska den, för att full återbetalning av varans pris ska kunna ske, vara i så kallat väsentligt oförändrat skick när den skickas tillbaks.
- I händelse av att varan har hanterats mer än vad som kan anses vara nödvändigt för att ta reda på dess egenskaper eller funktionalitet, kommer kunden tvingas att betala värdeminskningen på produkten.
- Vid godkänd retur så ska Zinuss betala tillbaka det som kunden har betalat (dock ej returfrakten) omgående.
- Återbetalning ska dock alltid ske senast 14 dagar efter att kunden har meddelat att ångerrätten ska utnyttjas. I händelse av att varan inte har mottagits av oss inom denna tid, förbehåller vi oss rätten att begära ett bevis (sändningskvitto) på att varan har återsänts till oss, alternativt avvakta med återbetalningen tills det att varan är oss tillhanda (om vi inte har mottagit ett bevis/sändningskvitto på att varan har skickats till oss).
- Kunden får alltid en mailbekräftelse när Zinuss har mottagit returnerad vara, med information om hur återköpet/ reklamationen kommer att hanteras.
- Ångerrätten gäller inte programvaror där plomberingen har brutits.
- Vid utnyttjande av ångerrätten skall Zinuss kontaktas (på telefon eller via e-post) för erhållande av returnummer.
- Varan ska återsändas till:
Zinuss A/S, att: Reklamation
Pi 2, Søften
8382 Hinnerup
Danmark

 


 

REKLAMATIONER

Om kunden inte är nöjd med en vara, skal kunden alltid först kontakta oss via e-post eller telefon.
Om en vara är felaktig bör kunden reklamera denna till oss inom skälig tid. Som privatperson har kunden tre års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen (för företag gäller två års reklamationsrätt).
Vid reklamation kontaktar kunden oss via telefon eller e-post, för erhållande av returnummer samt en förbetald fraktsedel för återsändande av produkten.
I de fall där tillverkaren tillhandahåller egen support och garantiservice förbehåller vi oss rätten att i dessa reklamationsärenden hänvisa kunden direkt till respektive tillverkares support eller servicepartner.
Observera att även om returnummer och fraktsedel har skickats, så innebär det inte automatiskt att vi har godkänt reklamationen.
Returen bör om möjligt återsändas i originalförpackningen eller i en förpackning som skyddar produkten väl. Om det inträffar transportskador p g a bristfällig förpackning, kommer detta att debiteras kunden.
Kunden ombedes att bifoga en detaljerad beskrivning av vad felet är och hur felet kan framkallas. Om vi inte finner något fel på varan kommer vi att debitera en avgift för att täcka våra fraktkostnader.
Kunden bör också bifoga en kopia av orderbekräftelsen, vilket underlättar reklamationshanteringen.
Kunden får alltid en mailbekräftelse när Zinuss har mottagit en returnerad vara, med information om hur återköpet/reklamationen kommer att hanteras.
I händelse av att det inte längre finns någon garanti för varan, debiteras kunden för fraktkostnaderna. Ett kostnadsförslag för reparation kommer att skickas till kunden, som får ta ställning till om varan ska repareras eller inte. I händelse av att man inte vill reparera produkten och att vi inte ska skicka tillbaka den, kommer enbart frakten till oss att debiteras kunden.

 


 

OUTLÖST FÖRSÄNDELSE

Om en försändelse ej löses ut och går i retur till Zinuss, kommer vi att debitera kunden för att täcka våra fraktkostnader.

© 2018 Zinuss.